Saturday, September 12, 2015

Aasman

Chidiya bolee,
"Hum kitney chotey hain,
Aur ye aasaman kitna bada".

- Neha

No comments: